Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Vitajte na stránke Faktúra online!

Čo je faktúra online?

Faktúra online je všeobecný pojem pre faktúru v digitálnej forme, ktorá bola vytvorená alebo zaslaná prostredníctvom internetu.
V súčasnosti nahrádza faktúra online klasickú papierovú podobu faktúry a podľa zákona sú si tieto formy rovnocenné.

Tvorba faktúr

Ako na to? Faktúra online sa dá vytvoriť pomocou mnohých online služieb. V článku si ukážeme, ako vytvoriť faktúru rýchlo, správne a zadarmo.

Čítať viac

Faktúra z pohľadu zákona

Faktúra je definovaná v zákone priamo aj nepriamo. Ide o oficiálny účtovný doklad, ktorý musí spĺňať viaceré náležitosti.

Čítať viac

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Je rozdiel, či vystavuje faktúru platiteľ alebo neplatiteľ DPH. V článku sa dozviete, kto je a nie je platiteľom DPH, ako sa ním stane a akú faktúru musí vytvoriť.

Čítať viac

Faktúra v cudzom jazyku

Vystavujete faktúry svojim klientom do zahraničia? V článku Vám ukážeme, ako sa vytvorí faktúra online v cudzom jazyku.

Čítať viac

Dobropis a ťarchopis

Čo je dobropis a ťarchopis? Aký je medzi nimi rozdiel? Ako sa dobropis a ťarchopis vytvorí a čo musí obsahovať?

Čítať viac

Prenesená daňová povinnosť

Prenesená daňová povinnosť je veľká téma. Existujú situácie, kedy sa faktúra vytvorí s prenesnou daňovou povinnosťou a daň tak zaplatí zákazník.

Čítať viac