Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Faktúra v cudzom jazyku

Vyhotovenie faktúr zahraničným klientov môže priniesť určité jazykové výzvy, najmä pokiaľ ide o vyhotovenie faktúry. Pokiaľ sa ale obrátime na riešenie ako sú Faktúry online, môžeme tieto výzvy efektívne prekonať. Táto online platforma ponúka výber z množstva cudzích jazykov, ktoré slúžia pre preklad šablóny faktúry. Medzi najčastejšie preklady dokumentov patria tie do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny. Okrem týchto sú k dispozícii aj ďalšie jazyky, ako taliančina, španielčina, francúzština, poľština a mnohé iné.

 

Avšak, napriek tejto možnosti prekladu, mnoho podnikateľov má obavy, či je dostatočné vyhotoviť faktúru zákazníkovi zo zahraničia v jazyku, ktorému klient rozumie, alebo či je potrebné túto faktúru vyhotoviť v úradnom jazyku krajiny, v našom prípade v slovenčine. Niektorí sa dokonca pýtajú, či by nemali vytvoriť akúsi dvojjazyčnú faktúru, kde by textový obsah v cudzom jazyku bol zároveň preložený do slovenčiny.

 

Na tieto otázky nám dáva odpoveď § 76 ods. 7 zákona o DPH. Ten jasne uvádza, že faktúra môže byť vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku. Podnikateľ je však povinný na požiadanie daňového úradu na účel kontroly zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

 

Na druhej strane, využitie online fakturácie, ako sú Faktúry online, môže tento proces uľahčiť. Okrem toho, že umožňuje vyhotovenie faktúry v rôznych jazykoch, môže tiež pomôcť s efektívnym vedením evidencie a archivácie faktúr. Táto možnosť nielenže šetrí čas a úsilie, ale tiež zabezpečuje, že všetky faktúry sú v súlade s daňovými predpismi. Bez ohľadu na to, či faktúru vystavujete pre zákazníka v tuzemsku alebo zahraničí, vždy je dôležité, aby bola správne a presne vyhotovená.

 

Výber jazyka - faktury-online.com

Obrázok 1: Pri tvorbe faktúr vo Faktúrach online je možné vybrať jazyk šablóny.

Ukážka faktúry v angličtine - faktury-online.com

Obrázok 2: Ukážka vytvorenej faktúry vo Faktúrach online v anglickom jazyku