Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Dobropis, ťarchopis a opravný doklad

Pojmy dobropis a ťarchopis sa vytratili zo zákona už v roku 2004, keď bol predpis č. 289/1995 Z. z. nahradený predpisom č. 222/2004 Z. z.

 

Pripomeňme si, čo teda pojmy dobropis a ťarchopis znamenali.
Daňovým dobropisom je daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri znížení ceny za zdaniteľné plnenie.
Daňovým ťarchopisom je daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktorým sa opravuje výška dane pri zvýšení ceny za zdaniteľné plnenie.
Dá sa teda povedať, že dobropis je opakom ťarchopisu a naopak.

 

Aj keď dnes už zákon tieto pojmy nepozná, stále sú zaužívané v praxi pri oprave výšky dane alebo daňového základu. Pri týchto dokumentoch je však dôležitá referencia na pôvodný doklad, ktorý opravujú.
Na základe §71 ods. 2 môžeme povedať, že dobropis a ťarchopis sa stali opravnými dokladmi a zároveň aj faktúrami: Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

 

Najčastejšie dôvody, prečo sa opravné doklady vystavujú (účel dobropisu a ťarchopisu) popisuje §25 ods. 1 písm. a) – c) . Teda pri pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru, pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti, pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.

 

Dobropis (opravný doklad) vytvoríte vo Faktúrach online rovnako, ako klasickú faktúru, avšak v časti "Základné údaje" v poli "Typ faktúry" vyberiete zo zoznamu možnosť "Dobropis".
Dobropis môžete vytvoriť aj z existujúcej faktúry, ktorú máte uloženú v zozname faktúr. V príslušnom riadku faktúry, na ktorú chcete vytvoriť dobropis, kliknite v poslednom stĺpci "Možnosti" na ikonu "Vytvoriť dobropis", označenú symbolom spätnej šípky.

 

Ťarchopis vytvoríte obdobným spôsobom.

 

Dobropis - faktury-online.com

Obrázok 1: Pri tvorbe faktúr vo Faktúrach online je možné vybrať nastaviť typ faktúry na dobropis.