Faktúra online

Váš sprievodca tvorbou faktúry online

Vytvoriť faktúru online

Ako vyhotoviť faktúru rýchlo, správne a zadarmo?

V súčasnosti môžete faktúru vyhotoviť pomerne rýchlo, správne a zadarmo. Na internete je totiž pomerne mnoho dostupných online nástrojov, ktoré sú zamerané na tvorbu faktúr vyhovujúcich slovenskej legislatíve.

Jedným z takých nástrojov na tvorbu faktúr sú Faktúry online na adrese www.faktury-online.com.

 

Faktúry online totiž umožňujú vytvoriť faktúry vo viacerých režimoch.

 

V prvom rade je to režim, v ktorom vytvoríte faktúru bez nutnosti registrácie. To je obrovská výhoda oproti iným službám, kde si najskôr musíte vytvoriť konto, overiť emailovú adresu a vyplniť iné formuláre. Vo Faktúrach online jednoducho "nahádžete" údaje do príslušných polí a máte vytvorenú faktúru prakticky okamžite.

 

Je to skvelý spôsob na otestovanie, ako sa vyhotoví faktúra online. Ďalšou výhodou je, že vytvorenú faktúru si viete okamžite stiahnuť ako PDF súbor a následne sa jej údaje zmažú. Systém pritom nenúti používateľa zadávať jeho kontaktné údaje ako email a telefón, kde následne začne zasielať reklamu a spam. Toto vo Faktúrach online nehrozí.

 

Ak už systém ako-tak poznáte a oboznámili ste sa s fakturačným formulárom, výhodné je sa vo Faktúrach online zaregistrovať. A to z toho dôvodu, že si pri registrácii vytvoríte vlastné konto, kam si môžete uložiť potrebné fakutračné údaje. Ak budete vytvárať faktúry cez svoje konto, všetky údaje môžete mať predvyplnené, čo značne skráti čas a nemusíte opäť vypisovať príslušné polia.

 

Registrácia konta je vo Faktúrach online zadarmo! Neviažete sa k žiadnym poplatkom, netreba overovať číslo kreditnej karty a žiadne iné nezmysly. Vytvorením konta vo Faktúrach online zíkavate ročný prístup zadarmo. A ani nie je nutné zaň neskôr platiť, dá sa hocikedy zrušiť a pokiaľ nechcete, nemusíte zaň zaplatiť ani cent.

 

Táto platforma vystavovania faktúr online vznikla už v roku 2009 a dodnes je stále populárna. Súčasný trend digitálizácie len nahráva tomu, že sa postupne vytlačia všetky papierové formy dokumentov a nahradia sa online tvorbou dokumentov v elektronickej podobe. Na to sú Faktúry online ako stvorené a umožňujú vytvárať dokumenty v elektornickej podobe a ďalej s nimi narábať.

 

Faktúry online v súčasnosti využívajú 10 tisíce firiem a osôb, ktorí oceňujú ich prehľadnosť a spôsob vyhotovenia a menežmentu jednotlivých dokumentov. Ak hľadáte platformu na vyhotovenie faktúr, potom sú Faktúry online jasná voľba.

 

Faktúra online - faktury-online.com

Obrázok 1: Faktúra online, formulár pre vyhotovenie faktúry na webe Faktúry online

Registračný formulár - faktury-online.com

Obrázok 2: Registračný formulár na webe Faktúry online